Psikoterapi Enstitüsü 7. Bütüncül Psikoterapi Gurubu üyelerine açık eğitim sitesidir.