Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 18. Ayındaki "Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi" Power Point Sunumlarını İçermektedir.

 Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi