Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 15. Ayındaki "Kendilik Bozuklukları ve Nörobiyolojik Kuram" Power Point Sunumlarını İçermektedir.

Allan Shore \Duygulanım Düzensizliği ve Kendilik Bozuklukları

Allan Shore / Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kendiliğin Kökeni

Allan Shore / Duygulanım Düzenlenmesi ve Kendiliğin Onarımı