Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 12. Ayındaki "Transaksiyonel Analiz (TA) ve Varoluşçuluk Kuramları" Power Point Sunumlarını İçermektedir.