Psikoterapi Enstitüsü Bünyesinde Eğitim alan Kursiyerlerin Eğitim Gruplarına Göre Ayrıştığı Haberleşme ve bilimsel materyallere ulaşmanın sağlandığı sadece üyelerine açık gruplardır.