<p style="text-align: center;"><strong>Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin <span style="color: #ff0000;">10. Ayındaki</span> "<strong>Masterson’un Terk Edilme Depresyonu Kuramı</strong></strong><strong style="line-height: 1.4;">" Power Point Sunumlarını İçermektedir.</strong></p>