Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 6. Ayındaki "Davranışçı ve Bilişsel Kuramları" Power Point Sunumlarını İçermektedir.

006.01.00_Davranışçı ve Bilişsel Kuramları