Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 5. Ayındaki "Betimleyici Kuram ve DSM V" Power Point Sunumlarını İçermektedir.

005.01.00_Betimleyici Kuram ve DSM V