Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 1. Ayındaki "Bütüncül Psikoterapiye Giriş" Power Point Sunumlarını İçermektedir. 

03.01.01.01.000_Bütüncül Psikoterapiye Giriş