Psikoterapi Enstitüsü'nün Bütüncül Psikoterapi Eğitiminin 1. Ayındaki "Bütüncül Psikoterapiye Giriş" Power Point Sunumlarını İçermektedir. 

001.01.Bütüncül Psikoterapiye Giriş